Vòng Quay Long Tộc

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******Huyen Bạn Đã Trúng 12000 Kim cương Cách đây 10 giây
******* Phat Bạn Đã Trúng 12000 Kim cương Cách đây 4 giờ
*******i Mai Bạn Đã Trúng 1000 Kim cương Cách đây 4 giờ
*******h Nhu Bạn Đã Trúng 3000 Kim cương Cách đây 6 giờ
*******i Thu Bạn Đã Trúng 1000 Kim cương Cách đây 9 giờ
*******h Son Bạn Đã Trúng 2000 Kim cương Cách đây 9 giờ
*******huong Bạn Đã Trúng 12000 Kim cương Cách đây 12 giờ
*******u Dat Bạn Đã Trúng 2000 Kim cương Cách đây 15 giờ
*******g Duy Bạn Đã Trúng 250 Kim cương Cách đây 15 giờ
******* Hoai Bạn Đã Trúng 250 Kim cương Cách đây 22 giờ