Vòng Quay Nâng Cấp Súng

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******an Ha Bạn Đã Trúng 3000 Kim cương Cách đây 1 giờ
******* Hien Bạn Đã Trúng 250 Kim cương Cách đây 1 giờ
******* Phuc Bạn Đã Trúng 100 Kim cương Cách đây 9 giờ
******* Thai Bạn Đã Trúng 100 Kim cương Cách đây 14 giờ
******* Hang Bạn Đã Trúng 100 Kim cương Cách đây 18 giờ
******* Tram Bạn Đã Trúng 480 Kim cương Cách đây 18 giờ
******* Hung Bạn Đã Trúng 1000 Kim cương Cách đây 22 giờ
******* Kien Bạn Đã Trúng 100 Kim cương Cách đây 24 giờ
******* Tuan Bạn Đã Trúng 250 Kim cương Cách đây 1 ngày
******* Quan Bạn Đã Trúng 480 Kim cương Cách đây 1 ngày