Vòng Quay Chị Hằng

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******ghiem Bạn Đã Trúng 7999 Kim cương Cách đây 4 giờ
******* Bich Bạn Đã Trúng 777 Kim cương Cách đây 4 giờ
******* Huan Bạn Đã Trúng 555 Kim cương Cách đây 12 giờ
*******t Duy Bạn Đã Trúng 4444 Kim cương Cách đây 12 giờ
*******Quynh Bạn Đã Trúng 555 Kim cương Cách đây 21 giờ
******* Thao Bạn Đã Trúng 555 Kim cương Cách đây 21 giờ
*******huong Bạn Đã Trúng 7999 Kim cương Cách đây 1 ngày
*******Quynh Bạn Đã Trúng 1555 Kim cương Cách đây 1 ngày
*******u Luc Bạn Đã Trúng 15999 Kim cương Cách đây 1 ngày
******* Quan Bạn Đã Trúng 555 Kim cương Cách đây 1 ngày